Word een FELNET Lid

Onder de hoofding "Procedure nieuwe leden" (art. 31 en 32) van de FELNET-Statuten wordt gedetailleerd omschreven wat u dient te doen om partner te worden.

In grote lijnen komt dit erop neer dat:

  • u uw belangstelling om lid te worden meedeelt via voorzitter@felnet.eu
  • een beperkte delegatie mogelijk een bezoek brengt aan uw centrum waarbij vooral gekeken wordt naar de meerwaarde voor het samenwerkingsverband (zowel op vlak van bevoegdheden als op vlak van de regionale spreiding)
  • tijdens de eerstvolgende FELNET-bijeenkomst (maart, juni of oktober) u wordt uitgenodigd om uw instelling en het belang van uw centrum hierbinnen toe te lichten
  • bij aanvaarding en na betaling van het eerste jaarlijkse lidgeld u wordt uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen.