Participate

Articles

Sinds zijn ontstaan in 1996 verschenen een aantal artikels over FELNET of waarin FELNET ter sprake komt....

Study moments

Geregeld organiseert FELNET thematische studiemomenten over actuele problemen in de eerste plaats voor zijn partners maar eveneens toegankelijk voor belangstellenden.

Training

De geregeld door FELNET georganiseerde studiemomenten zijn toegankelijk voor een breed publiek. De opleidingen richten zich uitsluitend tot de partners. 

Study visits

Geregeld organiseert FELNET voor zijn partners studiebezoeken die kaderen binnen het informatiemanagement of binnen aspecten van duurzaaamheid.

Product presentations

FELNET Partners hebben er belang bij om permanent op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen van beheertools binnen het informatie- en documentatiemanagement.