Privacy Policy

FELNET hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Anderzijds vindt FELNET het belangrijk haar bezoekers en gebruikers een goede dienstverlening aan te bieden. Daarvoor verzamelt en verwerkt FELNET bepaalde persoonsgegevens, in overeenstemming met de toepasbare wetgeving.

In deze privacyverklaring geven we aan over hoe wij omgaan met persoonsgegevens wanneer u bijvoorbeeld een boek aanvraagt via het webformulier of wanneer u zich inschrijft voor een van onze evenementen. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zo zorgvuldig mogelijk om met uw persoonsgegevens. FELNET houdt zich aan de wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR),

Concreet betekent dit dat we:

 • de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor de gebruiker ze aanlevert;
 • de opgevraagde persoonsgegevens tot een benodigd minimum beperken;
 • passende technische en organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is en
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.

Mogelijk worden bepaalde gegevens geanonimiseerd verzameld of gebruikt met het doel om de FELNET-werking of de -website nog te verbeteren. Het gaat daarbij onder meer om:

 • het IP-adres en andere basisinformatie zoals uw browser en besturingssysteem;
 • datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de website
 • hoe u op deze website bent terechtgekomen, bv. via een zoekmachine;
 • de manier waarop u de website bezoekt (pagina‚Äôs, muistraject, etc.) en
 • de informatie die u vrijwillig verstrekt.

Opvragen en verwerken van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens voor:

 • het aankondigen van evenementen;
 • uw deelname aan events: onder meer het versturen van een bevestigingsmail of van herinneringen aan deze inschrijving, het aankondigen van wijzigingen, het meedelen na het event waar de presentaties ter beschikking staan;
 • hiervoor vragen we uw e-mail, voornaam, naam, functie, naam van uw organisatie en het adres ervan en bepaalde van uw voorkeuren op en
 • het versturen van e-nieuwsbrieven waarvan op uw verzoek de verzending kan stopgezet worden.

Bewaartermijn

FELNET bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien uw gegevens voorkomen op een bestaande lijst kan u steeds op eenvoudig verzoek aan info@felnet.eu vragen om uw gegevens te schrappen.
Wanneer u zich inschrijft voor een evenement, geeft u inclusief de toestemming voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens en voor het gebruik ervan om u te informeren over dit en over toekomstige FELNET-events en dat via e-berichtgeving en uitnodigingen. Als u zich alleen wilt inschrijven voor een bepaalde activiteit en door FELNET niet verder wenst gecontacteerd te worden, verzoeken we u om dit te melden via mail aan info@felnet.eu.

Inzagerecht

U heeft recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. U kan dit bekomen door een verzoek te richten aan info@felnet.eu.

Vragen

Heeft u nog vragen in verband met deze privacyverklaring dan kan u dit doen per mail aan info@felnet.eu.