Milieu in formatie uitformatie? (2016)

Agenda

TIJD ONDERWERP / SPREKER / SAMENVATTING
09:50 - 10:35
HOE DE OVERHEID NIEUWE DIENSTEN EN ECONOMIEËN HELPT STIMULEREN MET BEHULP VAN OPEN DATA

door Yves Vanderbeken, account chief technologist HPE / VO Open Data team member

Open Data is een strategisch initiatief van overheden over de hele wereld om meer transparantie te bieden aan burgers en bedrijven door het gratis vrij geven van machine leesbare data voor hergebruik. De Vlaamse Overheid is een leider binnen Europa en heeft sinds 2012 een platform met meer dan 4.000 datasets ter beschikking (http://opendata.vlaanderen.be/). In deze sessie geven we een kort basisoverzicht van wat Open Data is en hoe dit nieuwe dinesten en zelfs de economie kan stimuleren. We lichten dit toe aan de hand van een aantal voorbeelden en eindigen met een oproep hoe iedereen hiermee aan de slag kan.

FELNET - 20161020 - Yves Vanderbeken.pdf
10:35 - 11:20
OP ZOEK NAAR ONDERZOEK IN VLAANDEREN? VIJF PRINCIPES OM EEN PORTAALSITE TE BOUWEN!

door Leen Van Campe, programmamanager FRIS

Wie focust in Vlaanderen op Parkinson-onderzoek? Wie zijn de Vlaamse experten in biotechnologie? Op het Flanders Research Information (FRIS) onderzoeksportaal vindt u een schat aan informatie over publiek gefinancierd onderzoek in Vlaanderen en dus een antwoord op dit type vragen. FRIS is daarenboven de laatste jaren erg in verandering. We breiden uit naar nieuwe innovatieactoren waaronder strategische onderzoekscentra en de Vlaamse wetenschappelijke instellingen en zullen binnenkort ook informatie over publicaties delen. Bovendien zijn we momenteel bezig met de bouw van een volledig nieuw onderzoeksportaal, nog gebruiksvriendelijker en visueel aantrekkelijker. Een verhaal van vele uitdagingen op het vlak van informatie, innovatie en integratie.

FELNET - 20161020 - Leen Van Campe.pdf
14:00 - 14:20
EEN COMPLEET NIEUWE FELNET-WEBSITE: WEGWIJS VOOR EN ACHTER DE SCHERMEN

door Johan Le Maire en Karel Styns, resp. ondervoorzitter en webmaster FELNET

Sinds de oprichting van FELNET 20 jaar geleden is het de bedoeling geweest om de milieuliteratuur toegankelijker te maken voor het publiek. Hoe is de huidige FELNETwebsite tot stand gekomen. Welk voortraject werd er doorlopen en wat was de aanpak bij de ontwikkeling van het bezoekersportaal. De moderne technologie helpt ons daarbij. Hoe wij deze techniek inzetten en wat dit betekent voor de gebruiker van de virtuele milieubibliotheek demonstreren wij aan de hand van praktijkvoorbeelden.

FELNET - 20161020 - Johan Lemaire en Karel Styns.pdf
14:20 - 15:05
ONLINE MARKETING:MEER EN ACTIEVERE GEBRUIKERS OP JE WEBSITE

door Alexander Stierman, projectmanager en online marketeer, Matica bvba

Elke organisatie heeft een goede website en zorgt dat die er goed uitziet. Met Google Analytics meten we hoeveel bezoekers we hebben op onze site. Maar hoe kunnen we met een paar eenvoudige ingrepen nog meer bezoekers krijgen? En hoe zorgen we ervoor dat de bezoekers doen wat we willen dat ze doen: een contactformulier invullen, een zoekactie uitvoeren, Een rondleiding in de wereld van de online marketing waarbij we passeren langs SEO, SEA, conversie-analyse en A/B-testing.

FELNET - 20161020 - Alexander Stierman.pdf
15:25 - 16:10
DE ROL VAN INFORMATIE IN HET KLIMAATBELEID

door Peter Wittoeck, diensthoofd Klimaatverandering, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Het eind 2015 afgesloten Akkoord van Parijs is het orgelpunt van meer dan 25 jaar internationale klimaatonderhandelingen. Doorheen deze onderhandelingen is de beschikbaarheid van wetenschappelijke en andere beleidsrelevante informatie doorslaggevend geweest, voor de herkenning en erkenning van het klimaatprobleem, maar ook voor het uitwerken van oplossingen. Dataverzameling en -rapportering is bovendien één van de hoekstenen van het (internationale) klimaatregime en zo ook van het Akkoord van Parijs.

FELNET - 20161020 - Peter Wittoeck.pdf
16:10 - 16:55
HET WAT, HOE EN WAAROM VAN DE EUROPESE MILIEUWETGEVING

door Joeri Robbrecht, beleidsmedewerker EU Commissie, DG Milieu, Unit Compliance and Better Regulation

Het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie (DG Milieu) is ingesteld om het milieu in Europa voor de huidige en toekomstige generaties te beschermen, te behouden en te verbeteren en doet daartoe beleids- en wetgevingsvoorstellen. Het DG ziet er tevens op toe dat de lidstaten de EU-milieuwetgeving correct toepassen. In deze sessie gaan we dieper in op de regelgeving onder de bevoegdheid van DG Milieu, het proces dat doorlopen wordt om de regelgeving vorm te geven en het informatiehuishouden binnen de Europese instellingen dat toelaat om deze wetgeving te ontwikkelen, evalueren en handhaven. Als onderdeel van het statusoverzicht van het milieu acquis, werpen we eveneens een blik op de toekomst en bekijken we de impact van prioriteiten gesteld door de Junckers Commissie op het Europese milieubeleid.

FELNET - 20161020 - Joeri Robbrecht.pdf