COVID-19 INFECTEERT I&D: ELKE CRISIS BIEDT NIEUWE OPPORTUNITEITEN (Brussel, 21 oktober 2021)

Agenda

TIJD ONDERWERP / SPREKER / SAMENVATTING
08:30 - 09:15
ONTHAAL
09:15 - 09:20
OPENING

door Marc Van den Bergh, voorzitter FELNET

 

09:20 - 09:30
INLEIDING

door Elke Ghesquière, hoofd KU Leuven bibliotheken 2Bergen, dagvoorzitter

FELNET - 20211021 - Studiedag Covid-19 - Inleiding Marc.pdf
09:30 - 10:00
ACADEMISCHE BIBLIOTHEKEN IN TIJDEN VAN CORONA

door Dirk Aerts, stafmedewerker beleid, KU Leuven bibliotheken

Academische bibliotheken ondersteunen onderzoekers en studenten met een heel scala van diensten. Maar wat doe je wanneer de werking van je organisatie dreigt stil te vallen omwille van een nooit geziene crisis? In deze uiteenzetting toont de spreker hoe KU Leuven Bibliotheken heeft gereageerd op de coronacrisis. Meteen wordt ook duidelijk welke factoren van belang zijn om als informatieleverancier en dienstverlener deze verwarrende tijden succesvol door te komen.

FELNET - 20211021 - Studiedag Covid-19 - Presentatie Dirk Aerts.pdf
10:00 - 10:30
OPEN SCIENCE VERSTERKT ONDERZOEK MEER DAN OOIT

door Inge Van Nieuwerburgh, coördinator wetenschappelijke communicatie, partner OpenAire & EOSC-PILLAR, universiteitsbibliotheek Gent

2020 en verder uitgebreid ook 2021, was een bizar jaar waarin duidelijker dan ooit het belang van Open Science werd aangetoond. Onderzoekers werkten massaal samen, over de landgrenzen heen. Nooit bleek zo duidelijk dat het delen van onderzoeksresultaten het onderzoek snel vooruit helpt. Die openheid bracht echter ook de nodige uitdagingen met zich mee. Niet iedereen begreep dat onderzoek een proces is van vinden, in vraag stellen, twijfelen en verder onderzoeken. En dan was er nog de thuiswerkende informatiezoeker die snakte naar toegankelijke kennis. Publicaties die in open access toegankelijk zijn, lenigen die nood.

FELNET - 20211021 - Studiedag Covid-19 - Presentatie Inge Van Nieuwerburgh.pdf
10:30 - 11:00
LA CONTINUITÉ DES SERVICES DANS LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE COVID-19 RETOUR D'EXPÉRIENCE DU KCE

door Patrice Chalon, knowledge & information systems manager, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg

En mars 2020, la Belgique a été soumise à une mesure de confinement en vue d’enrayer la progression de la pandémie de COVID-19 sur son territoire. Le télétravail permanent pour l’ensemble du personnel a été imposé, au risque d’impacter la continuité des services. Si les limitations à l’accès aux résultats de la recherche scientifique ont en général été exacerbées par ce confinement, dans le cas du KCE, les services usuels de la bibliothèque n’ont été finalement que peu impactés. De nouveaux services ont par contre été demandés afin d’aider les chercheurs à identifier les ressources nécessaires à leur travail. (De toelichting gebeurt in het Frans)

FELNET - 20211021 - Studiedag Covid-19 - Presentatie Patrice Chalon.pdf
11:00 - 11:30
KOFFIEBREAK

 

 

11:30 - 12:00
A FORESIGHT FRAMEWORK FOR I&D PROFESSIONALS - HOW TO FIND INFORMATION ABOUT THE FUTURE

door Lieve Van Woensel, diensthoofd 'Wetenschappelijke toekomstverkenning', Parlementaire Onderzoeksdienst (EPRS), Europees Parlement

Een vertaalslag van methodes die gehanteerd worden bij wetenschappelijke toekomstverkenning (foresight) naar toekomstverkennings¬praktijken voor de informatie- en documentatie (I&D) professional. Daarbij vat de spreekster haar ervaring samen in praktische richtlijnen voor een toekomstbestendige I&D aanpak, onder de vorm van aanbevelingen voor het verzamelen en analyseren van informatie over wat er kan gebeuren in de toekomst. Deze omvatten praktische aspecten van foresight, zoals het bestuderen van gewenste en ongewenste mogelijke evoluties en impact van nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen op de maatschappij. (De toelichting gebeurt in het Nederlands)

12:00 - 12:30
HYGIÈNE DU TRAVAIL : SES LIENS AVEC LES MÉTIERS DE L'INFORMATION ET SA PLACE DANS LE CONTEXTE PANDÉMIQUE

door Emmanuelle Boilan, verantwoordelijke voor de afdeling Veiligheid en Arbeidshygiëne CESI

Dans la mythologie grecque, la déesse Hygie représente la santé préservée et symbolise la médecine préventive. L'hygiène du travail est une discipline qui permet d’anticiper, prévenir, reconnaître, évaluer et maîtriser les risques pour la santé dans le cadre du travail. Son objectif est de garantir un environnement de travail sain et d'ainsi protéger la santé et le bien-être des travailleurs. Elle s’intéresse particulièrement aux risques biologiques, physiques et chimiques présents sur le lieu de travail. L’exposé est construit autour de deux axes ; le premier visera à décrire le métier d’hygiéniste du travail, ainsi que ses liens avec les métiers de l’information. Le second abordera les sujets « phares » de l’hygiène du travail en ce contexte de pandémie COVID-19 tels que : les risques biologiques et chimiques engendrés, les recommandations générales à suivre concernant l’hygiène des locaux et du matériel, la ventilation et le lavage des mains. (De toelichting gebeurt in het Frans)

FELNET - 20211021 - Studiedag Covid-19 - Presentatie Emmanuelle Boilan.pdf
12:30 - 13:30
LUNCHPAUZE

 

 

13:30 - 14:00
HOE MAKEN WE ONZE INSTELLING FUTURE-PROOF?

door Sara Lammens, algemeen directeur a.i. Koninklijke Bibliotheek van België

Hoe spelen we in op de snel wijzigende context, op de technologische evolutie en op de wensen en noden van de hedendaagse gebruiker? Hoe maken we ons klaar voor de toekomst? KBR staat net als vele andere instellingen voor grote uitdagingen en moet op zoek naar nieuwe, duurzame antwoorden. Heel wat evoluties zijn moeilijk te voorspellen, maar er dienen zich ongeziene kansen en opportuniteiten aan. Sara Lammens legt uit hoe KBR zich tijdens de pandemie aanpaste en hoe ze de toekomst tegemoet kijkt.

FELNET - 20211021 - Studiedag Covid-19 - Presentatie Sara Lammens.pdf
14:00 - 14:30
LEZEN IN TIJDEN VAN CORONA: HOE NEDERLANDSTALIGE BIBLIOTHEKEN IN HET BRUSSELS GEWEST HUN WERKING AAN DE OMSTANDIGHEDEN VAN DE PANDEMIE HEBBEN AANGEPAST

door Patrick Vanhoucke, verantwoordelijke projecten Digitale Bibliotheek, Ondersteuning Bibliotheken Brussel

Toen op vrijdag 13 maart 2020 de federale fase van de coronacrisis werd afgekondigd, moesten onder andere alle culturele instellingen hun deuren sluiten. Zo ook de 20 Nederlandstalige openbare bibliotheken in het Brussels gewest. Een week later moesten bibliotheken gegarandeerd open blijven met een afhaaldienst. Ondertussen zijn we bijna een jaar verder in de pandemie en hebben de Brusselse bibliotheken elk op hun manier in mindere of meerdere mate hun dienstverlening aan de omstandigheden en aan de noden van hun publiek(en) aangepast. In deze presentatie licht de spreker dit 'leerproces met vallen en opstaan' toe vanuit het standpunt van een dienst die de werking van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Brussel ondersteunt.

FELNET - 20211021 - Studiedag Covid-19 - Presentatie Patrick Vanhoucke.pdf
14:30 - 15:00
KOFFIEBREAK

 

 

15:00 - 15:30
ARCHIVES DE QUARANTAINE ARCHIEF: HET CORONATIJDPERK VASTLEGGEN VOOR HET NAGESLACHT

door Willem Vanneste, archivaris Universiteit Antwerpen

Dit zijn periodes dat je als archivaris snel beseft dat er iets historisch gaande is. Dat als we niet nu webpagina's, sociale media en andere kanalen capteren, ze mogelijk niet bewaard blijven, ze als historische bron voor deze bijzondere periode voorgoed verloren zijn. Al snel starten dan ook verschillende archiefdiensten initiatieven op om deze bijzondere periode te documenteren en getuigenissen te verzamelen.

FELNET - 20211021 - Studiedag Covid-19 - Presentatie Willem Vanneste.pdf
15:30 - 16:00
THINK THE UNTHINKABBLE - A EUROPEAN LIBRARY AGENDA FOR THE POST COVID-19 AGE - JULY 2021 UPDATE

door Giuseppe Vitiello, director European Bureau of Library, Information and Documentation Associations

In March 2020, the EBLIDA Executive Committee asked the EBLIDA Secretariat to undertake a survey aimed at reviewing the state of libraries in the face of the COVID-19 crisis on the basis of a checklist including 19 items. The report was published in May 2020. EBLIDA welcomes the opportunity of presenting the report Update, describing the measures, the practices and the services provided by European libraries during the crisis and how they are going to be pursued in the post-COVID-19 age. (De toelichting gebeurt in het Engels)

FELNET - 20211021 - Studiedag Covid-19 - Presentatie Giuseppe Vitiello.pdf
16:00 - 16:05
UITLEIDING

door Marc Van den Bergh, voorzitter FELNET